Välkommen till Minitube AB, vi är världsledande tillverkare av kontanthanterings produkter.
 • en
 • sv

På Minitube bryr vi oss om miljön och har högt ställda krav på vårt miljöarbete. Vi har en miljöpolicy som vi kommunicerar till – och delas med – vår personal.

Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att säkerställa att största hänsyn tas till miljöfrågor. Vårt mål är att säkerställa minimal påverkan på vår miljö.

Detta innebär bland annat att…

 • Alla våra produkter är återvinningsbara
 • Allt spill från vår produktion återanvänds eller hanteras av återvinningsföretag
 • Vi förorenar inte luft, mark eller vatten
 • Vi använder bara vattenbaserad färg som renas och återvinns
 • Våra termometerskydd är fria från latex
 • Våra märkband är PVC-fria och nedbryt- eller återvinningsbara
 • Vi strävar efter att minimera koldioxidutsläpp från transporter och att använda förnyelsebar energi
 • Våra leverantörer uppfyller REACH
 • Vi köper el från förnyelsebara källor, framför allt Jämtländsk vattenkraft
 • Vi svarar gärna på frågor om vårt miljöarbete.