Välkommen till Minitube AB, vi tillverkar produkter inom olika områden.
 • sv
 • en
 • de

Med ett hållbart perspektiv

Material och miljö

Material

Alla våra märkband tillverkas i sin helhet i vår fabrik i Trångsviken, Jämtland. Rullarna packas i kartonger av wellpapp och placeras på EUR-pall av trä. Vi använder en rad olika råmaterial i olika tjocklekar och kvaliteter med olika egenskaper för användaren. Nedan beskriver vi de material vi använder i våra band.

Vi använder bara vattenbaserad färg. Alla våra leverantörer uppfyller våra kvalitets- och miljökrav.

Non-woven

Non-woven är ett cellulosabaserat material som innehåller fibrer av olika längd. Vanligtvis innehåller våra band fibrer till 100% av cellulosa, men vi har också band där vissa fibrer är syntetiska, allt beroende på kvalitet och funktion. Non-woven har en hög uppsugningsförmåga och används ofta inom sjukvården. Många skogsbolag gillar non-woven då de är nedbrytningsbara, testade i pappersmassaprocessen, och är enkla att applicera på träd. Materialet tål solljus, väta och vind men har kortare hållbarhet än våra plastband. Våra enklaste band håller upp till något år i hårt klimat, medan de starkare non-woven materialen kan hålla flera år. På grund av bandens konstruktion och utsatthet i naturen kan livslängden variera stort.

Kvaliteter: ecoflag™ basic, ecoflag™ deluxe och ecoflag™ strong.

Non-wovenbanden tillverkas ofta i bredderna 20 mm eller 30 mm, samt i längder upp till 75 meter. Banden kan tryckas på båda sidorna med upp till fyra färger och/eller logo. De kan också förses med reflexpunkter. Alla band kan specialanpassas.

Plast (polyeten, PE)

Våra plastband är tillverkade av 100% miljövänlig polyetylen och är helt återvinningsbara. Vi använder aldrig vinyl/PVC i våra produkter. Plastbanden har längre hållbarhet än våra non-wovenband, men de är fortfarande enkla att riva av rullen. De står emot solljus och vatten bra, och snö och is fastnar inte på bandet på vintern, vilket ger god synlighet året runt. Plastbanden är dock inte godkända för pappermassaprocesser.

Våra starkaste plastband används till polis och räddningstjänst och är svåra att riva av. De är väldigt starka i bandets längdriktning. Band till räddningstjänst och polis kan bara beställas av myndighet men materialet används i vanliga märkband där extra dragstyrka krävs.

Kvaliteter: ecoflag™ PE, ecoflag™ PE strong

Plastbanden tillverkas ofta i bredderna 30 mm eller 70 mm, samt i längder upp till 500 meter. Banden kan tryckas på båda sidorna med upp till tre färger. De kan också förses med reflexpunkter och/eller logo. Alla band kan specialanpassas.

Papper

Vi tillverkar också rullar i vanligt kraftpapper, blekt eller oblekt. Papperstjockleken kan variera men är ofta 70g/m2 eller 80g/m2. Vi kan också tillverka pappersrullar med en beläggning av polyetylen, vilket gör att de kan värmeförseglas. Huvudsakligt användningsområde är paketering av sedlar, se vårt affärsområde Cash Packaging.

Miljö

På Minitube bryr vi oss om miljön och har högt ställda krav på vårt miljöarbete. Vi har en miljöpolicy som vi kommunicerar till – och delas med – vår personal.

Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att säkerställa att största hänsyn tas till miljöfrågor. Vårt mål är att säkerställa minimal påverkan på vår miljö.

Detta innebär bland annat att…

 • Alla våra produkter är återvinningsbara
 • Allt spill från vår produktion återanvänds eller hanteras av återvinningsföretag
 • Vi förorenar inte luft, mark eller vatten
 • Vi använder bara vattenbaserad färg som renas och återvinns
 • Våra termometerskydd är fria från latex
 • Våra märkband är PVC-fria och nedbryt- eller återvinningsbara
 • Vi strävar efter att minimera koldioxidutsläpp från transporter och att använda förnyelsebar energi
 • Våra leverantörer uppfyller REACH
 • Vi köper el från förnyelsebara källor, framför allt Jämtländsk vattenkraft
 • Vi svarar gärna på frågor om vårt miljöarbete.