Välkommen till Minitube AB, vi tillverkar produkter inom olika områden.
 • sv
 • en
 • de

Om oss

Minitube AB är en världsledande tillverkare av förbrukningsartiklar i papper, plast och non-woven. Vi säljer våra produkter inom flera branscher och till länder i alla kontinenter. Minitube grundades 1977 och har idag fabriker i Sverige och USA. Bolaget är än idag privatägt.

Historia

Minitube AB grundades 1977 i Trångsviken, Jämtland, där företaget fortfarande har sin bas. I början var produktionen inriktad på att tillverka mynthylsor och termometerskydd och 1992 introducerades märkband. Under 2011 började vi sälja produkter för tandläkare.

Minitube har en fabrik i Colorado, USA, och vi finns representerade i många andra länder runt om i världen. Vi exporterar våra produkter till alla kontinenter.

Tillverkningsprocessen för våra produkter håller en mycket hög teknisk nivå och vi arbetar ständigt med nya innovationer. Tillverkningen är dessutom i hög grad automatiserad vilket gör oss till en stark konkurrent i en internationell miljö.

Tack vare vår kunniga personal och kontrollen över hela tillverkningsprocessen, kan vi erbjuda produkter av högsta kvalitet med korta leveranstider till låg kostnad. Vi är stolta över våra produkter och ställer höga krav på kvalitetssäkring.

Miljö

På Minitube bryr vi oss om miljön och har högt ställda krav på vårt miljöarbete. Vi har en miljöpolicy som vi kommunicerar till – och delas med – vår personal.

Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer för att säkerställa att hänsyn tas till miljöfrågor. Vårt mål är att säkerställa minimal påverkan på vår miljö.

Detta innebär att:

 • Alla våra produkter är återvinningsbara
 • Allt spill från vår produktion återanvänds eller hanteras av återvinningsföretag
 • Vi förorenar inte luft, mark eller vatten
 • Vi använder bara vattenbaserad färg som renas och återvinns
 • Våra termometerskydd är fria från latex
 • Våra märkband är PVC-fria och helt biologiskt nedbrytbara
 • Vi strävar efter att minimera koldioxidutsläpp från transporter och att använda förnyelsebar energi
 • Våra leverantörer uppfyller REACH

Vi tar vårt ansvar på fullaste allvar. Miljöaspekten är genomgående från början till slut.

Läs mer om miljö